Afstellen van de ontsteking:

Verwijder het voordeel van de onderkuip en verwijder het ontstekingsdeksel.

Controleer of de kontaktpunten zijn ingebrand en zo ja vervang deze na gecontroleerd te hebben of de contactpunten erg vonken bij draaiende motor want in dat geval moet ook een nieuwe condensator gemonteerd worden (boven de dynamo).

Wanneer de contactpunten vervangen worden vergeet dan niet om een beetje dik vet op de as en het viltje te doen en het viltje, zo nodig, te reinigen.

Stel de contactpunten af op 0,35-0,40 mm (boek !). Aangezien het moeilijk is om goed bij de opening te komen is het makkelijker om de voelermaat van 0,40 mm los te maken van de set waardoor deze tussen de opening is te steken en te controleren is of deze er uit valt of niet.

Is de afstand tussen de contactpunten goed afgesteld dan kan, wanneer dat nodig wordt geacht, het tijdstip van de ontsteking afgesteld worden door de grondplaat te verdraaien.

Wanneer je niet zeker bent van je kundigheid het ontstekingstijdstip juist te bepalen of niet zeker bent of het wel beter wordt dan is het beter de huidige stand van de grondplaat vast te leggen met een watervaste stift.

Het juiste tijdstip is op twee manieren te controleren, bij de eerste methode kan een multimeter over de punten gezet worden om zo te bepalen op welk moment de punten sluiten. Op dit punt moet, op het vliegwiel, het merkteken met de S bij de kerf staan. ( naast de pijlstok zit een rubber waarachter het vliegwiel te zien is). Wanneer, met de hand de vervroeger open wordt gezet dan moet het moment van sluiten bij de F liggen.
De tweede manier om het tijdstip te controleren is door een stroboscoop aan te sluiten en op de merktekens te richten bij een draaiende motor en zo de positie van de S en de F af te lezen. Probleem hierbij is dat er altijd enige vervroeging optreed wat meetfouten tot gevolg heeft en de enige manier om dit juist te corrigeren is om een oude vervroeger te slopen en alleen de bus op de as te schuiven, deze methode geeft tevens een betere mogelijkheid om de contactpunten goed te bereiken en af te stellen.
Er is ook een derde manier en die is door de grondplaat een beetje los te draaien, de motor te starten en op gehoor de grondplaat te verdraaien en weer vast te zetten maar deze methode is alleen zuiver wanneer gecontroleerd door een lamp.

Bij het vastdraaien van de grondplaat zal het moment van ontsteken enigszins vervroegen dus is het makkelijker het moment iets later te kiezen alvorens de grondplaat vast te draaien..

Controleer gelijk of de sleepringborstels van de dynamo nog in orde zijn en of er nog olielekkages zijn voordat het ontstekingsdeksel weer dichtgeschroefd wordt.(c) W.P.Barendsen 1998